До -20 % с европейска програма REECL


 


   Как точно ни помага програмата на REECL?

Програмата REECL, дава възможност на домакинства или сдружения да се възползвате от предимствата на енергийната ефективност, като ви отпуска  целеви кредити и помага с безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки. Всички които получат кредит по програмата REECL имат право да ползват безвъзмездна помощ, съответно в размер на 20%, 30% или 35% от енергоспестяващ проект. Проектът трябва да бъде успешно завършен и трябва да бъдат изпълнени всички условия.

   В кои банки можем да кандидатсваме за одобрение и отпускане на кредит по програмата на REECL?

  •   ПроКредит Банк
  •   Райфайзен Банк
  •   Банка ДСК
  •   Банка Пиреос
  •   СиБанк


   Как да кандидатствате, за кредит по програмата на REECL?

Ние изготвяме типова оферта, която включва характеристиките на избраните от клиента топлоизолационни материали. Тази типова оферта се представя пред кредитиращата банка за удобрение. Топлоизолационните материали трябва да отговарят на изискванията за енергийна ефективност, заложени в програмата, за да може да се кандидатства по програмата REECL.
 

   Важно е да знаем !!!

  • Изолация на стени, покриви, подове и тавани не се допуска за отделни апартаменти в многоетажна жилищна сграда. Тази дейност се финансира при изпълнение на групов проект, единствено при цялостна изолация на една или повече фасади от кота нула до кота корниз и цялостна изолация на под/покрив.
     
  • При фамилна къща дейност изолация (стени, покрив, под) се финансира, съгласно условията за изпълнение на индивидуални проекти, но пак с изискване за цялостно изпълнение на всички фасади на къщата, цялостен под/покрив. Тогава безвъзмездната помощ е до 20%, но не повече от максимално определения размер за тази дейност.
Всички права запазени Пласт Маркет ООД.
Топлоизолации © 2019